Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2013

hesheit
19:34

a najgorsza jest świadomość, że mogło się nam udać.

Reposted frommefir mefir viasatya satya
hesheit
19:31
Dlaczego najlepsi ludzie mieszkają tak daleko od nas?
— no dlaczego?!
Reposted fromfanaberie fanaberie viawszystkodupa wszystkodupa
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
hesheit
19:31
no a my, a my to się nie znamy już prawie.
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viawszystkodupa wszystkodupa
hesheit
19:31

błędy są dowodem na to, że się starasz.

Reposted frombomdia bomdia viawszystkodupa wszystkodupa
hesheit
19:30
że wiesz.
że chcesz.
że tęsknisz.
tyle możesz powiedzieć,
a milczysz.
hesheit
19:30
Jeszcze całe życie przede mną. Brzmi przerażająco.
hesheit
19:29

czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać

hesheit
19:27
Jeszcze całe życie przede mną. Brzmi przerażająco.

December 22 2012

hesheit
16:23
Udawałem, że nic się nie stało. To był mój sposób na stres. Robiłem tak przez ostatnie miesiące.
— Piękne istoty
Reposted fromadwokatdiabla adwokatdiabla viakaps kaps
hesheit
16:22
rok.

tyle czasu potrzeba, żeby całkowicie się zmienić. idąc tą drogą można zgubić siebie i nie potrafić siebie odnaleźć.
— rok.
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaawaken awaken
hesheit
16:21
Tak, masz rację, ale och, rany, jak mnie to potwornie pierdoli, że masz.
— Ochocki, Vithren, "Chichraki"
Reposted fromvith vith viaawaken awaken

December 20 2012

hesheit
21:31
Od dnia, w którym Cię poznałam, nie trafił się jeszcze taki, w którym bym o Tobie nie myślała.
Reposted frompesy pesy viamowdomniesercem mowdomniesercem

December 17 2012

hesheit
18:57
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaawaken awaken
hesheit
18:54
zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko Twojej nieobecności.
— Osiecka
Reposted fromgrzyb grzyb viakaps kaps
hesheit
18:35
uwierz w swoje marzenia. to od nich wszystko się zaczyna.
Reposted fromawaken awaken
hesheit
18:34
Mar­twienie się nig­dy nie roz­wiązu­je problemu.
Reposted fromemsik emsik viawszystkodupa wszystkodupa
hesheit
18:31
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viakaps kaps
hesheit
18:31
On już nie napisze. Zrób coś dla siebie, połóż się spać i śnij o kimkolwiek innym. On nigdy nie napisze...
— dla wszystkich kobiet czekających na wiadomość, która nigdy nie nadejdzie
Reposted fromdepresja depresja viakaps kaps

December 14 2012

hesheit
22:40
,,nadal myślę o Tobie,  i o czasach, które mieliśmy, kochanie"
— on i jego Gunsi...
hesheit
17:43

Boje się, że przestanie się o mnie starać. Że zrezygnuje, bo tak trudno mnie zrozumieć, bo jestem taka uparta i taka trudna.

Reposted frombomdia bomdia viakaps kaps
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...