Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2013

hesheit
19:07
3048 9482 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viawszystkodupa wszystkodupa
hesheit
19:02
-Wiesz jak utrzymać idiotę w niepewności?
-No, jak?
-Później ci powiem.
— znalezione
Reposted fromhouseofpain houseofpain viakaps kaps
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
hesheit
19:01
5899 8c7e 390
Reposted fromjossie jossie viakaps kaps
hesheit
18:56
zawsze wszyscy mnie przed Tobą ostrzegali
— dlaczego uległam ?
Reposted fromyoo yoo viakaps kaps
hesheit
18:55
Tak, masz rację, ale och, rany, jak mnie to potwornie pierdoli, że masz.
— Ochocki, Vithren, "Chichraki"
Reposted fromvith vith viakaps kaps

April 03 2013

hesheit
20:11
to, co jest prawdziwe nigdy nie przestanie istnieć.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaawaken awaken
hesheit
20:10
Ile jeszcze mam na Ciebie czekać?
Reposted fromkateistrue kateistrue viaawaken awaken
hesheit
20:09
Czas mnie zmienił.
Reposted fromobliviate obliviate viawszystkodupa wszystkodupa
hesheit
20:08
Mam dla Ciebie mały prezent, znów mam Cię w sercu, znów nie śpię po nocach, marzę o szczęściu.
— Pezet
Reposted fromKitty1 Kitty1 viaawaken awaken
hesheit
20:08
Łatwo jest idealizować kogoś, kogo się prawie nie zna.
— Nicholas Sparks - Szczęściarz
Reposted fromkonwalia konwalia viaawaken awaken
hesheit
20:06
Uzależniamy się od innych osób szybciej niż się nam zdaje.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawszystkodupa wszystkodupa
hesheit
20:05
Nagle staję się częścią Twojej przeszłości. Częścią, która nie trwa już dłużej.
— The Fray
hesheit
20:05
Istnieją rzeczy, za którymi będziemy zawsze stać murem.
— Miuosh
hesheit
20:05
chyba najwyższy czas, żeby trochę się ogarnąć.
Reposted fromawaken awaken
hesheit
20:05
Człowiek bardziej dba o to, co zdobył z trudem.
— Jakub Ćwiek, Dreszcz
hesheit
20:04
nadszedł już ten czas, abyśmy nigdy więcej się nie spotkali.
Reposted fromawaken awaken
hesheit
20:04
-za czym tęsknisz?
-tęsknie za czymś, czego nigdy nie doznałem.
— wywiad ze Świetlickim
Reposted frommilch milch viawszystkodupa wszystkodupa
hesheit
20:03
Ciekawe co by było gdybym Cię wtedy nie poznała.
Reposted fromenchantement enchantement viaawaken awaken
hesheit
20:03
hesheit
20:02
tych prawdziwych mężczyzn jest coraz mniej, za to skurwiele mnożą się jak króliki.
Reposted fromlabellavita labellavita viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...